DNI WOLNE

Na podstawie §  ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2010 roku w sprawie organizacji roku szkolnego ustala w roku szkolnym 2015/2016 następujące dodatkowe dni wolne z zajęć          dydaktyczno-wychowawczych:

4 stycznia 2016

5 stycznia 2016

5 kwietnia 2016

2 maja 2016

27 maja 2016

1 dzień do wykorzystania w przypadku sytuacji kryzysowych (złe warunki atmosferyczne, duża zachorowalność uczniów )