OBIADY W SZKOLE

INFORMACJA

    dot. obiadów refundowanych przez GOPS

Warunkiem korzystania z obiadów refundowanych jest dostarczenie do GOPS odpowiednio wypełnionej deklaracji oraz zaświadczenia o wszystkich źródłach dochodu.

Wczesne dostarczenie niezbędnych dokumentów spowoduje szybsze przyznanie dziecku obiadów.

Dokumenty w GOPS należy składać zawsze z początkiem roku szkolnego (początek września) oraz zawsze z nowym rokiem kalendarzowym (początek stycznia).

 

  • Obiady w roku szkolnym 2016/2017 wydawane są od poniedziałku do piątku.
  • Obiady nierefundowane wykupujemy na pełny miesiąc:
    zupy – 2,20 x ilość dni w miesiącu
  • Wpłaty przyjmowane są do  20-tego dnia każdego miesiąca.
  • Nie są sprzedawane obiady jednorazowe.
  • Obiady wydawane są w godz.:

    10:30 – 10:45 –  kl. I – VI

 

*Rezygnację lub zapis na obiady należy zgłosić w Sekretariacie Szkoły.