Samorząd szkolny

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ
im. Józefa Wybickiego w Baboszewie
Podstawa prawna:
1.Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.IX.1991 r.( Dz.U.z 2004r. nr 256, poz. 2572
ze zmianami ).
2.Statut Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Baboszewie.
3. Konwencja o Prawach Dziecka.

PREAMBUŁA:

Wszyscy uczniowie szkoły stanowią wspólnotę, której członkowie posiadają równe prawa.
Rada Samorządu Uczniowskiego jest reprezentacją uczniów szkoły.
Samorząd organizuje uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły, uczy demokracji oraz rozwija poczucie odpowiedzialności w wypełnianiu obowiązków.
Kształtowanie i pogłębianie uczuć patriotycznych, rozwijanie szacunku dla symboli narodowych i regionalnych.
Propagowanie właściwych postaw etycznych ( przeciwstawianie się złu, koleżeństwo, tolerancja, szacunek dla osób starszych, pomoc potrzebującym, poszanowanie wspólnego mienia).
Organizowanie imprez rozrywkowych na terenie szkoły.
(…)
Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2014 /2015
Opiekunowie : p. Mariola Białecka,
p. Barbara Rozmanowska
WRZESIEŃ
1.Organizacja pracy Samorządu Uczniowskiego w nowym roku szkolnym.
-Opracowanie planu pracy na rok szkolny 2014/2015
2. Dzień Chłopaka
3. Kontynuacja inicjatywy uczniów -Dzień bez jedynki
4.Przeprowadzenie demokratycznych wyborów do władz SU.
5. Akcja „Czytanie…”dla rodziców- gazetka ścienna.

PAŹDZIERNIK
1.Dzień Edukacji Narodowej
-Konkurs dla klas IV-VI „Rozpoznaj swoich nauczycieli po fotografii z dzieciństwa”,
upominki dla pracowników naszej szkoły, poczęstunek, zaproszenie nauczycieli emerytów na akademię szkolną.
2. Pasowanie uczniów I klasy-upominki dla pierwszaków, pamiątkowy dyplom „ Katechizm polskiego dziecka”.
3. Dzień bez jedynki.
4.Jesienna dekoracja szkoły.
5.Reaktywowanie Kącika SU w gazetce szkolnej Głos Podstawówki.
6. Ogłoszenie Całorocznego konkursu na najlepszą klasę w roku szkolnym 2014/2015
dla klas I- III.

LISTOPAD
1. Dzień Wszystkich Świętych.
-zaniesienie zniczy z kartką wspomnieniową na groby nieżyjących nauczycieli.
2. Andrzejki. Dyskoteka ,wróżby, kiermasz ciast.
3. Dzień bez jedynki.
4. Akcja „ Hałas szkodzi zdrowiu”- gazetka ścienna.

GRUDZIEŃ
1.Święta Bożego Narodzenia – gazetka ścienna konkursy plastyczne, kiermasz bożonarodzeniowy.
2.Święto osób niepełnosprawnych- upominki.
3. Akcja „ I TY możesz zostać świętym Mikołajem”.
(przyłączenie się SU do akcji organizowanej przez p. K. Paszyńską, p. D. Lipińską).
4. Kiermasz bożonarodzeniowy:
– kart świątecznych,
-ozdób bożonarodzeniowych.
5. Dzień bez jedynki.
6.Konkurs plastyczny grudniowy:
-dla klas I-III(indywidualnie)- na „ Najpiękniejszą (przestrzenną) Śnieżynkę”,
-dla klas IV- VI(indywidualnie)- na „Najpiękniejszego (przestrzennego)Bałwanka”.
(Możliwość przeniesienia konkursu na styczeń)

STYCZEŃ
1.WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY.
2. Dzień Babci i Dziadka- gazetka ścienna.
3.Dzień bez jedynki.
4. Bal karnawałowy.
5. Ogłoszenie wyników I etapu Całorocznego konkursu klas I – III na najlepszą klasę.

LUTY
1. Poczta Walentynowa , Dyskoteka, kiermasz ciast..
2. Dzień bez jedynki.

MARZEC
1.Pierwszy Dzień Wiosny- gazetka ścienna.
2.Ostatki- kiermasz ciast, dyskoteka.
3.Tydzień Życzliwości, przyjaźni i serdeczności. (po raz piąty) gazetka ścienna, wybór w klasach najżyczliwszego kolegi i koleżanki, nagrody, pamiątkowe ordery.
4. Dzień Kobiet- gazetka ścienna.
5.Dzień Patrona szkoły- gazetka ścienna.
6. Dzień bez jedynki.
7. Wielkanoc- kiermasz palemek i kart świątecznych.

KWIECIEŃ
1.Wielkanoc- Kiermasz ozdób wielkanocnych.
2. Dzień Ziemi- gazetka ścienna.
3. Tydzień Promocji Zdrowia gazetka ścienna.
4. Dzień bez jedynki.

MAJ
1.Dzień Matki w naszej szkol- gazetka ściennae.
2. Święta 1,2,3 maja- gazetka ścienna.
3. Dzień bez jedynki.
4. 15- maja – „ Dzień niezapominajki” gazetka ścienna.

CZERWIEC
1.Dzień Dziecka i Sportu Szkolnego- prezentacje klas I-III, gazetka ścienna.
2.Podsumowanie wyników całorocznego konkursu klas I- III.
3.Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014, wręczenie nagród dla wyróżniających się członków SU i uczniów aktywnie działających na rzecz szkoły.
W dniach 22- 30 września 2014r. uczniowie naszej szkoły mieli możliwość poznania trzech kandydatek do zarządu Samorządu Uczniowskiego. Na tablicy SU wisiały plakaty wyborcze z ich programami wyborczymi. Wybory niedługo – trzeba podjąć dobrą decyzję, na kogo oddać swój głos.

Wyniki głosowania na przewodniczącą SU 2014/2015
Dnia 1 października 2014r.odbyły się demokratyczne wybory do zarządu SU na kartach do głosowania, na których widniały nazwiska 3. kandydatek.
W wyniku powszechnego głosowania kandydatki uzyskały:
1. Julia Gryszpanowicz- 92 głosy
2. Maja Masiak – 36 głosów
3. Alicja Wyrwich – 31 głosów
W związku z tym przewodniczącą SU na rok 2014/2015 została Julia Gryszpanowicz.

TU WSTAWIĆ Regulamin KONKURSU (link do pdf)

14 października 2014r.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Drodzy Nauczyciele i Pracownicy Oświaty
Za Twoje światłe rady,
Za Twoją czułą opiekę,
za to, że pragniesz bym stał się
pełnym; wartościowym człowiekiem.
Składamy dzisiaj Panu/ Pani
wyrazy czci i wierności
życząc: Niech szczęście na zawsze
pod Waszym dachem zagości.

W imieniu społeczności uczniowskiej DZIĘKUJEMY Samorząd Uczniowski
Kartka wspomnieniowa do zniczy
1 listopada 2014r.
„Dla tych, którzy odeszli” – Gellnerowa Danuta
Dla tych
którzy odeszli w nieznany świat,
płomień na wietrze kołysze wiatr.
Dla nich tyle kwiatów
pod cmentarnym murem
i niebo jesienne
u góry[…]

I dla Nich od nas ten znicz skromny jako pamięci naszej dowód ogromny-
w imieniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Baboszewie
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
Baboszewo, 1 listopada 2014r.